<
|| Om Sri Mahaganapathaye Namaha ||
Sri Swanandaashrama
(Ganesha Mahasamsthana)
Srimajjagadguru Shankaracharya
Sonda Swarnavalli Mahasamstana
Research About Ganesha

ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ದಿಪ್ರದಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ|

ರುದ್ರಪ್ರಿಯೊಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಉಮಾಪುತ್ರೋ ಅಘನಾಶನಃ||

 

Varada Ganapathi Vrutha

Follow Us: